Andel högutbildade, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 42:a högsta i landet med 29,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.