Skattesats, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Höganäs kommun till 30,91 procent, vilket var den fjortonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.