Befolkningsökning, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 168 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Höganäs kommun den 49:e högsta i landet med 3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.