Befolkningsökning, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Höganäs kommun den 29:e högsta i landet med 3,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.