Medelålder, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Värdet för medelålder är det 85:e högsta i landet med 45,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.