Invånare i kommunen, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 96:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.