Invånare i kommunen, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 94:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.