Invånare i kommunen, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 26 566 människor (2018). Landarealen är 144 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.