Kommunens kostnader, Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 145 415 människor (2018). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.