Kommunens kostnader, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 24:e lägsta i landet med 57 137 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.