Kommunens kostnader, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 149 280 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjuttonde lägsta i landet med 52 632 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.