Statsbidrag och utjämning till kommunen, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 57:e lägsta i landet med 13 322 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.