Kommunens skatteintäkter, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 676 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.