Kommunens skatteintäkter, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 109 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 95:e lägsta i landet med 45 783 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.