Anställda i kommunen, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 109 invånare. Värdet för anställda i länet är det tolfte högsta i landet med 8 484 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.