Största privata arbetsgivare, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. ICA SVERIGE AB är största privata arbetsgivare och med 1 525 anställda (år 2022) den 30:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.