Andel förtidspensionärer, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.