Nyföretagande, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 149 280 invånare. Värdet för nyföretagande är det 72:a högsta i landet med 11,0 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.