Andel företagare, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Värdet för andel företagare är det 86:e lägsta i landet med 8,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.