Andel företagare, Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 145 415 människor (2018). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.