Förvärvsfrekvens, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det sjuttonde lägsta i landet med 75,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.