Sysselsättningsgrad, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det femtonde lägsta i landet med 76,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.