Andel högutbildade, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 56:e högsta i landet med 27,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.