Andel högutbildade, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 109 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 54:e högsta i landet med 26,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.