Andel högutbildade, Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 147 734 människor (2019). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.