Andel högutbildade, Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 145 415 människor (2018). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.