Skattesats, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Helsingborgs stad till 31,39 procent, vilket var den tjugonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.