Befolkningsökning, Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 147 734 människor (2019). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.