Befolkningsökning, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Helsingborgs stad den 77:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.