Befolkningsökning, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Helsingborgs stad den 90:e högsta i landet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.