Befolkningsökning, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 149 280 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Helsingborgs stad den 37:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.