Medelålder, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e lägsta i landet med 41,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.