Medelålder, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 109 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e lägsta i landet med 40,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.