Medelålder, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 149 280 invånare. Värdet för medelålder är det 51:a lägsta i landet med 40,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.