Invånare i kommunen, Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 149 280 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.