Kommunens kostnader, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 241 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 71 457 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.