Kommunens skatteintäkter, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 309 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 49:e lägsta i landet med 44 224 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.