Anställda i kommunen, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 309 invånare. Värdet för anställda i länet är det 40:e högsta i landet med 4 331 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.