Andel förtidspensionärer, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 010 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 78:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.