Förvärvsfrekvens, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 010 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 68:e lägsta i landet med 78,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.