Andel högutbildade, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 309 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.