Skattesats, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 309 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Hässleholms kommun till 32,38 procent, vilket var den 64:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.