Befolkningsökning, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 309 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hässleholms kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.