Befolkningsökning, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 241 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hässleholms kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.