Invånare i kommunen, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 52 121 människor (2018). Landarealen är 1 277 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.