Invånare i kommunen, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 52 145 människor (2019). Landarealen är 1 277 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.