Invånare i kommunen, Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 241 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 48 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.