Kommunens skatteintäkter, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 37:e lägsta i landet med 43 716 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.