Kommunens skatteintäkter, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 701 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 57:e lägsta i landet med 46 825 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.