Anställda i kommunen, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare. Värdet för anställda i länet är det 68:e högsta i landet med 2 589 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.