Andel förtidspensionärer, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 123 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.