Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 62:a högsta i landet med 9,1 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.