Andel högutbildade, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 74:e högsta i landet med 24,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.