Skattesats, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 775 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Eslövs kommun till 31,72 procent, vilket var den 34:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.