Befolkningsökning, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Eslövs kommun den 57:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.