Invånare i kommunen, Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 77:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.