Kommunens kostnader, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 882 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tjugonde lägsta i landet med 56 449 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.