Kommunens skatteintäkter, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 312 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det näst lägsta i landet med 36 207 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.