Kommunens skatteintäkter, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 753 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tredje lägsta i landet med 38 505 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.