Andel förtidspensionärer, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 112 människor (2019). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.