Andel företagare, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 312 invånare. Värdet för andel företagare är det 23:e lägsta i landet med 4,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.