Förvärvsfrekvens, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 112 människor (2019). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.